Hjúkrunarheimilið Sóltún

Öldungur hf. hefur rekið Sóltún hjúkrunarheimili samkvæmt þjónustusamningi við ríkið frá 7. janúar 2002. Markmið Sóltúns er að veita íbúum bestu hjúkrun og aðra þjónustu sem völ er á hverju sinni og vera aðlaðandi starfsvettvangur. Á Sóltúni eru samtals 92 einstaklingsíbúðir á þremur hæðum. Til að mæta einstaklingsbundnum þörfum aldraðra einstaklinga sem þarfnast langtímahjúkrunar og læknisþjónustu var leitast við að afmarka hjúkrunarheimilið í 12 sambýli, þannig að einstaklingar með sambærilegar þarfir samnýti ákveðinn sambýliskjarna. Langflestir íbúar útskrifast frá Landspítala til Sóltúns.

Árið 2017 var mjög gott rekstrarár fyrir Öldung hf. Reksturinn og starfsemin gekk vel og geta starfsmenn og stjórnendur félagsins verið stoltir af góðu gengi þess. Hjúkrunarálag var 0,98% yfir efri mörkum þjónustusamningsins. Meðaldvalartími var 2,4 ár og hefur hann styst jafnt og þétt á samningstímanum. Niðurstöður gæðavísa 2017 sýndu mjög góðan árangur, sem og viðhorfskönnun meðal íbúa og ættingja þeirra. Sóltún hefur á að skipa frábæru starfsfólki sem leggur sig fram um að starfa í samræmi við hugmyndafræði og stefnumörkun hjúkrunarheimilisins. Öldungur hf. var valið sem eitt af „Fyrirmyndarfyrirtækjum ársins 2017“ í hópi stærri fyrirtækja í greiningu Creditinfo. Aðeins 2,2% af 38.500 fyrirtækjum fá slíka viðurkenningu á Íslandi. Þetta er því ótrúlega mikil viðurkenning fyrir Öldung og stjórnendur þess, þar sem Öldungur er eitt af mjög fáum ef ekki eina heilbrigðisfyrirtækið á Íslandi í sinni stærðargráðu sem getur státað  af slíkum árangri

Vefur Hjúkrunarheimilisins.

Oftar en ekki er glatt á hjalla í Sóltúninu, sama hvort setið er að tafli eða farið er út í hópferðir.